Forum OLW Strona Główna
REGULAMIN FORUM ! - zanim napiszesz, przeczytaj!

FAQFAQ
   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   StatystykiStatistics   RejestracjaRejestracja
   ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 
List otwarty do MON

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum OLW Strona Główna -> Zielona Góra
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
T.Kryściak
Major
Major


Dołączył: 17 Mar 2005
Posty: 170
Skąd: MW

PostWysłany: 19 Mar 2009 09:45 am    Temat postu: List otwarty do MON Odpowiedz z cytatem

Akcja List otwarty do MON

Zwracam się do absolwentów OLW i LL którzy w 100% wywiązali się z podpisywanych przed wstąpieniem do liceów zobowiązań (tzn. zostali żołnierzami zawodowymi). Panowie na wielu forach internetowych często pojawia się temat „nauka w LW a wysługa żołnierza zawodowego”, wielu z nas podjęło w pojedynkę prawną próbę zaliczenia, choćby części tego okresu nauki do wysługi, raczej ze skutkiem odmownym – słyszałem że zdarzały się wyjątki ale osobiście nikogo takiego nie znam. Sam przewertowałem masę aktów prawnych dotyczących powołania i funkcjonowania LW i muszę stwierdzić (ale mogę się mylić bo nie jestem prawnikiem) że w świetle minionego i aktualnego prawa o typowym doliczeniu tych lat do okresu służby w SZ RP nie ma mowy (stwierdzenie to nie dotyczy WLM które funkcjonowało na innej podstawie prawnej). Uważam że zamiast walczyć w sądach o swoje racje które nie mają prawnego uzasadnienia powinniśmy zadbać o to aby stworzyć TERAZ prawo które rekompensowałoby nam czas nauki w LW. Ostatnio dużo się słyszy o lobbowaniu i tu zrodził się mój pomysł aby "USTAWODAWCY" dać sygnał o potrzebie uregulowania takiej sprawy z lat minionych. Trzeba uświadomić im jakiej liczby służącej obecnie w WP kadry ten temat dotyczy i że te szkoły nie były tylko "nieudanym eksperymentem" (jak już kiedyś słyszałem). Z moich doświadczeń wiem że Generałowie w MON, Sz.Gen. i innych temu podobnych instytucjach, nie mają zielonego pojęcia że takie szkoły w ogóle istniały (jedyne co im świta to LL w Dęblinie i WLM w Gdańsku). Proponuję więc zorganizowanie zbiórki deklaracji poparcia do listu który chcę w najbliższym czasie (ok.VI/VII 2009) wysłać do Ministra MON i Konwentu Dziekanów WP (a być może również do Prezydenta i Rady Bezpieczeństwa Narodowego). Za pośrednictwem tej strony chciałbym zebrać dobrowolne deklaracje poparcia wszystkich zainteresowanych tym tematem, oraz zamieścić próbną wersję listu do której uwagi, nowe pomysły, zagadnienia i argumentacje mogliby zgłaszać inni współautorzy. Jeżeli mój apel uzyska wasze poparcie w komentarzu do tej informacji zamieszczę dalsze informacje o moich planach.

Pozdrawiam TK OLW Cz-wa 88-92
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
T.Kryściak
Major
Major


Dołączył: 17 Mar 2005
Posty: 170
Skąd: MW

PostWysłany: 22 Mar 2009 08:35 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam „szkic” listu do MON i pozostałych instytucji związanych z obronnością. Proszę o dalsze opinie i sugestie co można jeszcze w nim zawrzeć, najlepiej w formie już odpowiednio zredagowanej. W najbliższym czasie zamieszczę wzór imiennej deklaracji poparcia pod tym listem.

„List otwarty do MON”

Szanowni Państwo,
zwracam się do Waszej instytucji z próbą przedstawienia problemu jaki dotyczy kilkusetosobowego grona kadry zawodowej Wojska Polskiego, a sprawa związana jest z nie zaliczaniem im do okresu czynnej służby wojskowej, czasu pobierania nauki w Ogólnokształcących Liceach Wojskowych (OLW) i Liceach Lotniczych (LL), po ukończeniu 17 roku życia (zgodnie z art.101 „Ustawy z 30.06.1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych” - Dz.U. 1970 nr 16 poz.134).

Powyższa sprawa od lat nie została ostatecznie uregulowana, w chwili obecnej z wymienionych szkół istnieje tylko LL w Dęblinie i funkcjonuje na zmienionych zasadach prawnych.

Przytoczę nieco faktów, aby przybliżyć Państwu temat, z którym być może pierwszy raz macie okazję się zetknąć.

W latach 80-tych ubiegłego wieku MON szukając sposobu na zapewnienie odpowiedniej ilości kandydatów do Wyższych Szkół Oficerskich i Akademii Wojskowych, stworzyło w całej Polsce sieć Ogólnokształcących Liceów Wojskowych (OLW), które kształciły na koszt MON młodocianą młodzież szkolną na poziomie szkoły średniej, w zamian zobowiązując ich do kontynuacji nauki w wyższych uczelniach wojskowych i podjęcia zawodowej służby wojskowej.

Dokumentem prawnym na podstawie, którego powołano takie szkoły w Wrocławiu, Lublinie, Częstochowie, Olsztynie i Toruniu było „Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z 10.04.1985 w sprawie liceów wojskowych” (Dz.Rozk.MON 1985 poz.26,1987 poz.48, 1988 poz.55, 1991 poz.12) wydane między innymi na podstawie art.63 „Ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL z 21.11.1967” (Dz.Ust 1984 nr 7 poz.31, Dz.Ust.1988, nr 30, poz.207).

Nadmienię tu, że nie były to „powszechne” licea ogólnokształcące z klasami o profilu wojskowym podległe Ministerstwu Edukacji Narodowej (jakie to obecnie można spotkać w polskim szkolnictwie), lecz były to Ogólnokształcące Licea Wojskowe z klasami o profilu matematyczno-fizycznym, podległe Ministerstwu Obrony Narodowej, których uczniowie podlegali obowiązkowemu skoszarowaniu, umundurowaniu oraz wojskowemu ceremoniałowi i porządkowi dnia. Tok życia opisanej szkoły normował „Regulamin Uczniowski OLW” wzorowany na regulaminach wojskowych. Cały proces naboru absolwentów szkół podstawowych do OLW prowadzony był tylko i wyłącznie przez Wojskowe Komendy Uzupełnień i przebiegał według przepisów zawartych w „Zarządzeniu nr 8/MON z 05.02.1971 i nr 61/MON z 06.09.1989 w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych”. Małoletni ubiegający się o wstąpienie do OLW przechodzili m.in. badania Wojskowej Komisji Lekarskiej orzekającej o ich zdolności do zawodowej służby wojskowej, przeprowadzany był względem nich przez funkcjonariuszy MO (Policji) wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania oraz przechodzili rozmowy kwalifikacyjne prowadzone przez oficerów WSW.

Uważam, że w świetle obowiązujących wówczas przepisów prawnych, licea te były „szkołami wojskowymi dla małoletnich”, a ich uczniowie traktowani byli jako kandydaci na żołnierzy zawodowych.

Na poparcie moich twierdzeń przytoczę kilka cytatów:

1) §1, pkt.1, lit.e - „Zarządzenia nr 8/MON z 05.02.1971 i nr 61/MON z 06.09.1989 w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych”

„Służbę wojskową w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych pełnią
uczniowie orkiestr i szkół wojskowych dla małoletnich – od dnia powołania ich
do tej służby po ukończeniu 17 lat życia”

2) §3, pkt.1, lit.e - „Zarządzenia nr 61/MON z 06.09.1989 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych”

„definicja „szkoły wojskowej” – m.in. „orkiestra wojskowa lub szkoła wojskowa
dla małoletnich, w której odbywają naukę uczniowie wymienieni w §1, pkt.1, lit.e”

Pojęcie „szkoły wojskowej dla małoletnich” zniknęło z przepisów MON ostatecznie w 1994 roku, w „Rozporządzeniu MON z 21.01.1994 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych”, gdzie w §1, pkt.2, ppkt.3-5 przez „szkołę wojskową” rozumie się tylko szkoły chorążych zawodowych, podoficerskie szkoły zawodowe, akademie wojskowe i wyższe szkoły oficerskie.

Uważam, że OLW było typowym przykładem „szkoły wojskowej dla małoletnich”, ponieważ w Polsce, w ściśle określonym przez MON celu, powstała sieć takich szkół powołanych do życia Zarządzeniem MON.

Oto kilka faktów:

1) §1 „Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z 10.04.1985 w sprawie liceów wojskowych” (Dz.Rozk.MON 1985 poz.26,1987 poz.48, 1988 poz.55, 1991 poz.12)

„W celu poszerzenia form rekrutacji kandydatów do wyższych szkół oficerskich posiadających wymagane walory moralne i psychofizyczne oraz niezbędne wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły średniej – organizuje się licea wojskowe, zwane dalej liceami.”

2) art.63 „Ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL z 21.11.1967” (Dz.Ust 1984 nr 7 poz.31, Dz.Ust.1988, nr 30, poz.207).

„Przysposobieniem wojskowym może być objęta również młodzież szkolna na zasadach określonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Oświaty i Wychowania . W tym przypadku przysposobienie wojskowe młodzieży szkolnej jest obowiązkowym przedmiotem nauczania objętym programem nauczania.”

3) §3, pkt3-4, „Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z 10.04.1985 w sprawie liceów wojskowych” (Dz.Rozk.MON 1985 poz.26,1987 poz.48, 1988 poz.55, 1991 poz.12)

„3. W liceach prowadzi się również:
1) przysposobienie wojskowe jako obowiązkowy przedmiot nauki objęty planem nauczania, wg programu określonego przez MON lub organ przez niego upoważniony;
2) działalność wychowawczo-obronną realizowaną w ramach zajęć pozalekcyjnych, wg programów określonych przez MON w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania.
4.W ramach przysposobienia wojskowego są organizowane trzytygodniowe obozy szkoleniowe w okresie ferii letnich.”

Szkoły te powstały na terenie obiektów wojskowych, a organem prowadzącym było MON. Oto fakty:

1) art.61, ust.2 „Ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL z 21.11.1967” (Dz.Ust 1984 nr 7 poz.31, Dz.Ust.1988, nr 30, poz.207).

„Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad przysposobieniem wojskowym.”

2) §2, pkt.2-3, „Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z 10.04.1985 w sprawie liceów wojskowych” (Dz.Rozk.MON 1985 poz.26,1987 poz.48, 1988 poz.55, 1991 poz.12)

„2. Nadzór pedagogiczny nad liceami sprawują właściwi kuratorzy oświaty i wychowania, natomiast ich działalność wychowawczo-obronna oraz administracyjno-gospodarczą nadzorują dowódcy właściwych okręgów wojskowych (rodzajów sił zbrojnych).
3. Licea pozostają pod patronatem wyznaczonych JW. ”

3) §5, pkt.3, „Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z 10.04.1985 w sprawie liceów wojskowych” (Dz.Rozk.MON 1985 poz.26,1987 poz.48, 1988 poz.55, 1991 poz.12)

„Stanowisko dyrektora liceum, z-cy dyrektora ds. wychowawczo-obronnych, kierownika internatu, opiekunów poszczególnych roczników uczniów oraz instruktora wychowania fizycznego zajmują, posiadający wymagane kwalifikacje pedagogiczne, oficerowie zawodowi albo w uzasadnionych przypadkach oficerowie rezerwy. Stanowiska te pozostają w limicie resortu obrony narodowej.”

4) §9, pkt.1, „Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z 10.04.1985 w sprawie liceów wojskowych” (Dz.Rozk.MON 1985 poz.26,1987 poz.48, 1988 poz.55, 1991 poz.12)

„Podanie o przyjęcie do liceum wraz z dokumentami (...) kandydaci wnoszą do dyrektora liceum za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień (...).”

5) §13, pkt.1,3, „Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania oraz Obrony Narodowej z 10.04.1985 w sprawie liceów wojskowych” (Dz.Rozk.MON 1985 poz.26,1987 poz.48, 1988 poz.55, 1991 poz.12)

„1. Koszty utrzymania liceów włącznie z kosztami obozów szkoleniowych pokrywa się z budżetu MON.
(...)
3. Licea prowadzą gospodarkę rzeczową składnikami majątkowymi oraz wydatkami rzeczowymi na zasadach przewidzianych dla pododdziałów gospodarczych w rozumieniu przepisów wojskowych.”

Jako konkretny przykład podam tu OLW w Częstochowie do którego dokumentów dotarłem. Zgodnie z „Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr PF10/ORG z 10.03.1986 w sprawie zabezpieczenia działalności liceum wojskowego w Częstochowie” (klauzula „PF” zniesiona) OLW jest jednostką organizacyjną podporządkowaną Dowództwu Śląskiego Okręgu Wojskowego, pod względem działalności wychowawczo-obronnej oraz administracyjno-gospodarczej OLW podlega 6 Pułkowi Zmechanizowanemu, a zlokalizowane zostało w kompleksie koszarowym nr 5639.

Ponadto częstochowska Delegatura Kuratorium Oświaty w Katowicach, z którą korespondowałem w celu uzyskania dokumentów dotyczących prawnego funkcjonowania OLW, „odcina” się od tego tematu i wskazuje jako organ prowadzący w/w szkołę MON, a wszelką dokumentację z nieistniejącej od 1995r. szkoły przekazano do Archiwum Wojsk Lądowych w Oleśnicy. Nawiasem mówiąc opisywana tu szkoła zostało rozformowane również na podstawie „Decyzji MON nr 69/MON z 25.05.1995 w sprawie likwidacji OLW w Częstochowie”.

Sądzę, że służba kandydacka uczniów OLW miała charakter dwuetapowy: I-szy etap to nauka w liceum wojskowym, a II-gi to studia na wyższych uczelniach wojskowych, i dopiero po ukończeniu II-go etapu byli oni mianowani na stopień wojskowy w odpowiednim korpusie, i powoływani do zawodowej służby wojskowej (zgodnie z art.101, pkt 5 „Ustawy z 30.06.1970 o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych”). Potwierdzeniem dwuetapowego charakteru służby kandydackiej mogą być n/w akty prawne, które świadczą, że uczniowie OLW podlegali innemu procesowi rekrutacji do wyższych uczelni wojskowych niż kandydaci z cywila:

1) §11, pkt.2, lit.a-c – „Zarządzenia nr 61/MON z 06.09.1989 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych”

„Wymóg składania egzaminu wstępnego nie dotyczy absolwentów
liceów lotniczych i liceów wojskowych ubiegających się o przyjęcie do :
- szkół chorążych zawodowych jeżeli uzyskali świadectwo ukończenia liceum,
- WSO jeżeli uzyskali świadectwo dojrzałości,
- AMW, WAT, WAM jeżeli uzyskali na świadectwie dojrzałości średnią
z ocen co najmniej 4,51”

2) §7, pkt.4 - „Rozporządzenia MON z 21.01.1994 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych”

„Absolwenci liceów wojskowych są poddawani postępowaniu kwalifikacyjnemu według odrębnych przepisów.”

Ponadto, okres nauki uczniów w OLW przebiegał dokładnie zgodnie z §4, pkt.1, lit.a,b „Zarządzenia nr 61/MON z 06.09.1989 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych”.

„Służba wojskowa w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego polega
w odniesieniu do uczniów szkół wojskowych na pobieraniu nauki w szkole i
odbywaniu praktyk zgodnie z planem nauczania, programem kształcenia oraz
statutem szkoły oraz na wykonywaniu zadań służbowych wynikających z
charakteru szkoły jako jednostki wojskowej.”

Dodatkowo brzmienie n/w zapisów nie pozostawia wątpliwości jaki był główny cel kształcenia małoletnich w OLW:

1) §1, pkt.2, ppkt.7 - „Rozporządzenia MON z 21.01.1994 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych”

definicja „dyrektor liceum wojskowego – rozumie się przez to dyrektora liceum
wojskowego którego absolwent (uczeń) jest kandydatem na żołnierza
zawodowego”

2) §12, pkt.1-2 - „Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej oraz Ministra Oświaty i Wychowania z 10.04.1985 w sprawie liceów wojskowych”

„1. Uczniowie liceum otrzymują w okresie nauki bezpłatnie od organów wojskowych wyżywienie, zakwaterowanie, oraz pomoc lekarską w zakresie i na zasadach określonych dla żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, a także ubiór szkolny, (...).
2. Uczniowie liceum:
1. podlegają ubezpieczeniu na koszt wojska: (...)”

Jeżeli zgodnie z tym co jest najczęściej uwypuklane, jedynym powodem nie zaliczenia nam nauki w OLW do okresu służby kandydackiej jest brak powołania nas do takiej służby w tamtym czasie, to proszę przeanalizować na jakich zasadach zaliczany jest okres służby kandydackiej osobom skierowanym przez MON na studia cywilne. Zgodnie z §1, pkt.2; §4, pkt.2, lit.a,b; §15, pkt.3; §18, pkt.1; §19, pkt.1-4; §53 „Zarządzenia nr 61/MON z 06.09.1989 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych” oraz §14, pkt.4; §15, pkt.2, lit.a,b; §21, pkt.1-3; §22 „Rozporządzenia MON z 21.01.1994 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych”, służba kandydacka „cywilnych” studentów MON polega na odbyciu przeszkolenia podstawowego zakończonego złożeniem przysięgi wojskowej po czym skierowani oni są do uczelni cywilnej, gdzie dalej prowadzą „cywilne życie studenckie” bez żadnych dodatkowych obciążeń związanych z prozą służby wojskowej (tj. służby, warty, zajęcia poza programowe itp.) Przez cały okres 4-5-letnich studiów, jedynie corocznie w okresie letnim przez 4-y tygodnie odbywają praktyki wojskowe, a na koniec studiów zaliczają kurs oficerski, dzięki czemu cały okres studiów (tj. 4-5 lat) jest im zaliczany jako nieprzerwana czynna służba wojskowa. W porównaniu do tego, jak należałoby traktować 4 lata nauki w OLW, kiedy to 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, uczniowie żyli według wojskowego porządku dnia, podlegali regulaminom i ceremoniałowi wojskowemu, oraz byli skoszarowani i umundurowani. Ich „uwojskowienie” i przygotowanie do służby wojskowej było nieporównanie wyższe niż absolwentów szkół cywilnych „sponsorowanych” przez MON.

Uważam, że problem „braku powołania nas do służby kandydackiej po ukończeniu 17 roku życia” można łatwo rozwiązać. Przykładowy pomysł:
W „Ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin” można w art.15 dodać punkt np. 2a, o brzmieniu:
„Absolwentom liceów wojskowych i liceów lotniczych emeryturę podwyższa się o 2% podstawy wymiaru.”
I temat zostałby zamknięty za zawsze.

Na dowód tego, że nasze dążenie do uregulowania w/w tematu nie są całkiem bezzasadne przytoczę jeszcze dwa fakty:

1) art.59, ust.5 „Ustawy o powszechnym obowiązku obrony PRL z 21.11.1967” (Dz.Ust 1984 nr 7 poz.31, Dz.Ust.1988, nr 30, poz.207)

„Czas odbywania szkolenia na obozach w ramach przysposobienia wojskowego jest okresem zaliczanym do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin”

2) powszechne podwyższanie wymiaru emerytury wojskowej o zaliczenie praktyk zawodowych z okresu nauki w przyzakładowych szkołach zawodowych,
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
T.Kryściak
Major
Major


Dołączył: 17 Mar 2005
Posty: 170
Skąd: MW

PostWysłany: 23 Mar 2009 08:04 pm    Temat postu: WZÓR - Deklaracja poparcie- upoważnienie Odpowiedz z cytatem

……………… dnia ….. ………………. 200… roku.

DEKLARACJA POPARCIA - UPOWAŻNIENIE


Dotyczy: listu otwartego do instytucji związanych z obronnością kraju wystosowanego w imieniu absolwentów Ogólnokształcących Liceów Wojskowych i Liceów Lotniczych

Ja niżej podpisany ………………………..……………………… s. …………………
zamieszkały w ……………………………………………………………………………………………….
legitymujący się dokumentem tożsamości seria …….. numer ……….
wydanym przez ................................…………………………….
deklaruję poparcie działań w przedmiotowej sprawie, podjętych przez
Pana Tomasz Kryściak,
zamieszkałego w Darłowie, ul. Wyspiańskiego 21c/10, kod pocztowy 76-150.
Oświadczam, że jestem absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Wojskowego
(Liceum Lotniczego) w m................................., w którym odbywałem naukę w latach ........................
Aktualnie jestem żołnierzem zawodowym w czynnej służbie wojskowej
z wysługą ............ lat ..........m-cy.
(Aktualnie jestem żołnierzem rezerwy z wysługą służby wojskowej
............ lat ........ m-cy

Kontakt: e-mail ......................
telefon .....................

Ponadto upoważniam w/w osobę do przetwarzania wszelkich danych dotyczących mojej osoby, w tym również danych objętych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z późniejszymi zmianami, a przekazanych podczas wizyty osobistej jak również za pośrednictwem rozmów telefonicznych oraz wiadomości nadesłanych za pośrednictwem poczty polskiej lub w formie elektronicznej.


...............................................................
/Czytelny podpis /
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
T.Kryściak
Major
Major


Dołączył: 17 Mar 2005
Posty: 170
Skąd: MW

PostWysłany: 25 Mar 2009 12:55 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Kolejne informacje dostępne na

http://olw.artg.pl/forum/viewtopic.php?t=706

pozdrawiam
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
T.Kryściak
Major
Major


Dołączył: 17 Mar 2005
Posty: 170
Skąd: MW

PostWysłany: 17 Cze 2009 08:00 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pojawił się pomysł zorganizowania ogólnopolskiego spotkania
"Żołnierzy Absolwentów OLW i LL" w wiadomym celu.

Termin, miejsce i inne szczegóły organizacyjne zostaną określone w terminie
późniejszym - w tej chwili interesuje mnie informacja jak wiele osób jest zainteresowane takim przedsięwzięciem.

Pozdarwiam
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum OLW Strona Główna -> Zielona Góra Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group